Nieuwe uitdagingen voor de stagecentrale

Nieuwe uitdagingen voor de stagecentrale

Op 27 mei jl. vond de eerste werkvoormiddag plaats rond de voorziening van de stagecentrale.

Een 25-tal jongeren, mensen uit de onderwijs- of opleidingswereld en het bedrijfsleven zijn er samengekomen om een drietal problematieken met betrekking tot leerstages in het Brusselse te bespreken.

Uit de rondetafelgesprekken werden een aantal prioritaire acties naar voren geschoven voor een betere professionele integratie van onze jongeren:
- het netwerk van de stagecentrale versterken;
- zowel op het vlak van vraag als aanbod onze acties complementair maken;
- de contacten tussen bedrijven, scholen en studenten bestendigen;
- het creëren van stages in de ondernemingen;
- de rol van stage-leerkrachten en –begeleiders valoriseren.

Het betekenen mooie uitdagingen voor de stagecentrale!

  logo-anderlecht-nb     logo-gomb-nb    logo-abattoir-nb     logo-coften-nb          logo-missloc-nb     logo-missloc-nb logo-brussels-nb   logo-brussels-nb

Scheikundigestraat 34 - 36 B-1070 Anderlecht T 02 529 00 00 info@euclides.irisnet.be